WF do wyboru

Plan fakultatywnych zajęć wychowania fizycznego

do wyboru przez uczniów klas szóstych i gimnazjalistów

w I semestrze roku szkolnego 2016/2017

 

Poniedziałki

Wtorki

Środy

Czwartki

Piątki

 16:00 – 17:30, hala sportowa ZS nr 1 przy ul. Niepodległości 1, Piotr Hanuszkiewicz

 

AKADEMIA PIŁKARSKA

16:00 – 17:30, hala sportowa ZS nr 1 przy ul. Niepodległości 1, Aldona Pocętek - Drozd

 

SIATKÓWKA

 

14:40 – 16:10, aula, Maciej Pniewski

 

TENIS STOŁOWY

 15:30 – 17:00, aula, Karolina Gębicka

 

TANIEC NOWOCZESNY /ZUMBA (Grupa I – uczniowie dojeżdżający)

 

16:00 – 17:30, strzelnica KSS „Tarcza” przy ul. Mikołajczyka

 Stanisław Bogumił

STRZELECTWO (grupa I)

 15:30 – 17:00, aula, Małgorzata Grzelak

 

SAMOOBRONA

 

 17:00 – 18:30, aula, Karolina Gębicka

 

TANIEC NOWOCZESNY /ZUMBA (Grupa II – uczniowie z Goleniowa)

 

 

16:00 – 17:30, strzelnica KSS „Tarcza” przy ul. Mikołajczyka

Stanisław Bogumił

 

STRZELECTWO (grupa II)

 

 

 

 

Aktywne Formy Turystyki (jeden raz w miesiącu w soboty):

 PROGRAM ZAJĘĆ FAKULTATYWNYCH

Z AKTYWNYCH FORM TURYSTYKI

 

I semestr

Rok Szkolny 2016/2017

Cele i zadania:

 • poznawanie walorów turystyczno-krajoznawczych Goleniowa i jego okolic
 • rozbudzanie potrzeby spędzania „wolnego czasu” w formie turystyki i zajęć
  w terenie
 • hartowanie organizmu w różnych warunkach pogodowych
 • rozbudzanie wrażliwości na piękno środowiska naturalnego
 • docenianie i poznanie turystycznych właściwości regionu, wdrażanie do zachowań ekologicznych
 • integracja grupy poprzez realizację wspólnych zainteresowań
 • współpraca w grupie w zakresie odpowiedzialnościza zdrowie i życie wszystkich uczestników zajęć
 • nabywanie umiejętności bycia kulturalnym turystą

 

Harmonogram i tematyka zajęć:  

17.09.2016 r. (8 godzin)

 •  Rajd pieszy na orientację po okolicach Goleniowa „Goleniów historycznie”

 

15.10.2016 r. (8 godzin)

 • Marsz Nordic Walking – Goleniów/ Marsz Nordic Walking z Wisełki do Międzyzdrojów

 

12.11.2016 r. (8 godzin)

 • „Szlakami Puszczy Bukowej”. Wycieczka krajoznawcza

 

17.12.2016 r. (6 godzin)

 • Wyjazd na basen Aquapark Laguna Gryfice

 

14.01.2017 r. (6 godzin)

 • Wyjście na goleniowskie lodowisko. Gry i zabawy na lodzie.

 

11.02.2017 r. (4 godzin)

 • Spotkanie z przedstawicielami „Towarzystwa Miłośników rzeki Iny i Gowenicy”, spacer krajoznawczy

 

UWAGA! Plan może ulec zmianie w zależności od warunków atmosferycznych.

 

Sposób realizacji zajęć:

-Uczniowie realizują  40 godziny lekcyjne fakultetu w pierwszym semestrze w postaci zajęć blokowych (zajęcia raz w miesiącu – w sobotę!).

- Uczestnicy zobowiązani są do posiadania odzieży i obuwia adekwatnego do warunków pogodowych. Zalecane jest posiadanie prowiantu i napojów.

Uwaga: Koszty udziału w imprezach wyjazdowych, biletów wstępu w miejsca publiczne, opłaty autokaru, opłaty za usługi przewodnika czy wynajęcie sprzętu itp. spoczywają na uczestnikach zajęć.

 

Warunki zaliczenia fakultetu, kryteria ocen:

Ocena z zajęć fakultatywnych łączy frekwencję, aktywność oraz umiejętność wykorzystania wiedzy w działaniu.

 

Kryteria:

- aktywne przygotowanie i uczestnictwo we wszystkich zajęciach – ocena celująca

Nieobecność usprawiedliwiona:

- na jednych zajęciach w semestrze – powoduje otrzymanie co najwyżej oceny bardzo dobrej

- na dwóch zajęciach w semestrze – powoduje otrzymanie co najwyżej oceny dobrej

- nieobecność na trzech zajęciach – powoduje otrzymanie co najwyżej oceny dostatecznej

- nieobecność na czterech zajęciach powoduje otrzymanie co najwyżej oceny dopuszczającej

- nieobecność na powyżej czterech zajęciach powoduje nie zaliczenie zajęć

 

Nieobecność usprawiedliwioną uczeń może odrobić 1 raz w semestrze w postaci dodatkowej pracy zleconej przez nauczyciela. Dopuszcza się zorganizowanie zajęć dodatkowych w celu odrobienia nieobecności (w miarę możliwości czasowych, np.  dodatkową sobotę).