Skład Rady Rodziców w roku 2016/2017

Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2016/2017

Oddział

Imię i nazwisko Rodzica

0 „A”

Dawid Hebel

I A

Małgorzata Radoń

I B

Aleksandra Bednarek

II A

Łukasz Tunkiewicz

II B

Agnieszka Wiatr

II C

Sylwia Szambelan

III A

Jarosław Słaby

III B

Bożena Głogowska

III C

Katarzyna Wojtowicz

IV A

Marieta Szafranowicz

IV B

Magdalena Czechorowska

V A

Katarzyna Matusiak

V B

Aneta Piasecka

VI A

Wojciech Danowski

VI B

Anna Sućko

I a    G4

Aneta Niepsuj

I b

Małgorzata Kurkowska

II a

Monika Brdoń

II b

Katarzyna Matusiak

III a

Elwira Kucharczyk-Lewandowska

III b

Aleksandra Różańska