Harmonorgam zjazdów w semestrze jesiennym

Harmonogram zjazdów słuchaczy PLO

w semestrze jesiennym roku szkolnego 2017/2018

 

1.      15 – 16 września 2017 r. (15 IX, 15:30 – 16:00, sala 2 – konferencja instruktażowa wprowadzająca do pracy)

2.      29 – 30 września 2017 r.

3.      6 – 7 października 2017 r.

4.      20 – 21 października 2017 r.

5.      3 – 4 listopada 2017 r.

6.      17 – 18 listopada 2017 r.

7.      1 – 2 grudnia 2017 r.

8.      15 – 16 grudnia 2017 r.

9.      5 stycznia 2018 r. (15:30 – 16:00, sala 2 – konferencja instruktażowa przedegzaminacyjna)

Ostateczny termin rozliczenia się z prac kontrolnych - 18 listopada 2017 r.

 

Sesja egzaminacyjna: egzaminy pisemne – 12 stycznia 2018 r.; egzaminy ustne – 13 stycznia 2018 r.