Darowizny na Radę Rodziców

Wysokość darowizn na Radę rodziców w roku szkolnym 2017/2018 –

stan na 27 marca 2018 r.


Oddział

Wysokość darowizn

„0”

530 zł

I a

510 zł

I b

360 zł

II a

690 zł

II b

586 zł

III a

345 zł

III b

550 zł

III c

685 zł

IV a

460 zł

IV b

590 zł

IV c

350 zł

V a

445 zł

V b

265 zł

VI a

425 zł

VI b

310 zł

VII a

505 zł

VII b

300 zł

II a G4

530 zł

II b

425 zł

III a

480 zł

III b

680 zł