Harmonogram zjazdów w semestrze wiosennym

Harmonogram zjazdów w semestrze wiosennym roku szkolnego 2017/2018

 

1.      2-3 II 2018 r.

2.      16-17 II 2018 r.

3.      2-3 III 2018 r.

4.      16-17 III 2018 r.

5.      6-7 IV 2018 r. (tu koniec zajęć dla semestru VI)

6.      20-21 IV 2018 r.

7.      11-12 V 2018 r.

8.      25-26 V 2018 r.

9.      1-2 VI 2018 r.

Rozliczenie z prac kontrolnych: semestr VI – do 16 III 2018 r.; semestr IV – do 11 V 2018 r.

Egzaminy semestralne: semestr VI – 13 IV 2018 r. egzaminy pisemne, 20 IV – egzaminy ustne; semestr IV – 8 VI 2018 r. egzaminy pisemne, 15 VI – egzaminy ustne

Uwaga! Do dnia, w których będą przeprowadzane egzaminy pisemne, każdy słuchacz winien rozliczyć się z zaległych opłat.