Tydzień 20 - uzupełniony

Na tydzień 5 – 10 lutego 2018 r. zaplanowano:

5 II (pon) – diagnoza efektów nauczania matematyki w szkole podstawowej: na 1. lekcji – w klasach II; na 2. lekcji – w klasach III; na 5. lekcji – w klasach I (odpowiedzialna – p. Sylwia Gerwatowska)

5 II, o 12:00 (na 14:00), bus – wyjazd Mai Bolechowskiej do Szkoły Podstawowej nr 51 w Szczecinie (ul. Jodłowa 21) na finał wojewódzki Konkursu Języka Polskiego (opiekun – p. Olga Swirog)

5 II, o 12:30 (na 14:00), bus – wyjazd Wojciecha Antoniaka do II Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie (ul. Henryka Pobożnego 2) na finał wojewódzki Konkursu Chemicznego (opiekun – p. Anna Ćmil)

6 II (wt), o 12:00 (na 14:00), bus – wyjazd Kacpra Pędziwiatra do Szkoły Podstawowej nr 51 w Szczecinie (ul. Jodłowa 21) na finał wojewódzki Konkursu Matematycznego (opiekun – p. Sylwia Gerwatowska)

7 II (śr) – o 12:00 (na 14:00), bus – wyjazd Filipa Bartoszewicza i Mai Bolechowskiej do Szkoły Podstawowej nr 51 w Szczecinie (ul. Jodłowa 21) na finał wojewódzki Konkursu Języka Angielskiego (opiekun – p. Magdalena Bielczuk)

7 II, o 12:30 (na 14:00), bus – wyjazd Jakuba Gołębiewskiego oraz Mileny Kubinowskiej do Zespół Szkół nr 4 Szczecinie (ul. Kusocińskiego 3) na finał wojewódzki Konkursu Języka Angielskiego (opiekun – p. Magdalena Jurczak)

7 II, na przerwach na parterze – Hot Dog Day (organizator – p. Elżbieta Wasylów)

7 II, 16:30 – udział dyrektora szkoły w zebraniu rodziców wychowanków Niepublicznego Przedszkola „Puchatek” w Helenowie celem promocji naszej szkoły podstawowej

7 II, 16:00 - udział pań Sylwii Gerwatowskiej i Anny Stańczak - Mańkowskiej w zebraniu rodziców dzieci z Publicznego Przedszkola nr 2 w Goleniowie celem promocji naszej szkoły podstawowej (spotkanie z rodzicami drugiej grupy - 8 lutego o 16:00)

 

Uwaga! Uczniowie przygotowujący się do finałów wojewódzkich konkursów przedmiotowych mogą za zgodą dyrektora szkoły skorzystać z dni wolnych przed ich terminem z jednoczesnym zapewnieniem przez rodziców opieki w tym czasie.