Tydzień 23

Na tydzień 26 lutego – 3 marca 2018 r. zaplanowano:

28 II (śr) – Rekolekcje Wielkopostne dla gimnazjalistów według harmonogramu:

9:05 (zbiórka przed salą) – koncert zespołu „Full Power Spirit”  w Sali GDK; od 10:45 Droga Krzyżowa w plenerze – początek przy Kościele św. Katarzyny. Po rekolekcjach powrót do szkoły na lekcje według planu (opiekunowie – wychowawcy klas)

28 II, 15:00 – 16:30 – Dzień Otwarty Szkoły (koordynator – p. Sylwia Gerwatowska)

28 II, 15:30, sala 26 – konkurs matematyczny „Świat geometrii” dla chętnych uczniów klas szóstych i siódmych (organizator – p. Agnieszka Kowalczyk)

1 III (czw), 8:50 – 14:00, autokar – wyjazd uczniów klasy IV c do Szczecina w celu zwiedzenia budynku telewizji oraz udziału w lekcji muzealnej (opiekunowie – p. Klaudia Wojda i Magdalena Subocz)

1 III - Rekolekcje Wielkopostne dla gimnazjalistów według harmonogramu:

9:05 – (zbiórka przed salą) spotkanie i konferencja w GDK

10:45 – nabożeństwo pokutne i okazja do spowiedzi w Kościele św. Katarzyny. Po rekolekcjach powrót do szkoły na lekcje według planu (opiekunowie – wychowawcy klas)

2 III (piąt) - Rekolekcje Wielkopostne dla gimnazjalistów według harmonogramu:

9:05 – (zbiórka przed salą ) film w GDK

10:45 – Msza św. z konferencją w Kościele św. Katarzyny

2 – 3 III (piąt-sob) – zjazd słuchaczy liceum dla dorosłych