Tydzień 27 i 28

Na tygodnie 26 – 31 marca i 2 – 7 kwietnia zaplanowano:

26 III (pon.) – klasowe zebrania rodziców

27 III (wt.) – Dzień Chemii według planu zamieszczonego w odrębnym komunikacie

27 III, 10:00 - 16:00, Szczecin - udział dyrektora szkoły w szkoleniu w zakresie wdrożenia RODO

28 III (śr.) – English Day: 8:50 – 10:40 dla klas VII i gimnazjalnych; 10:55 – 12:35 dla klas IV – VI (koordynator – p. Magdalena Bielczuk)

28 III, 13:30 – 15:30, aula – szkolny finał Chłopskiej Szkoły Biznesu dla uczniów klas VII i gimnazjalnych (organizator – p. Magdalena Subocz)

28 III, 9:45 – 10:30, sala 7 – zajęcia z zastosowaniem TIK dla wychowanków Publicznego Przedszkola Nr 4 w Goleniowie (prowadzący – p. Piotr Cudziło)

 

29 III – 3 IV (czw.-wt.) – wiosenna przerwa świąteczna (Szkoła zapewnia opiekę świetlicową w dniach 29 i 30 III oraz 3 IV tym uczniom, których rodzice zgłoszą taką potrzebę na piśmie w sekretariacie szkoły do 27 marca do godziny 15:00.)

Uwaga! Wychowawcy są proszeni o poinformowanie rodziców o konieczności uprzedzenia o potrzebie pozostawienia dziecka w szkole podczas ferii wiosennych!

5 IV (czw.), 14:45 – 16:00, sala 2 – śródsemestralna analiza efektów nauczania i wychowania

6 IV (piąt) – udział pedagoga szkolnego w szkoleniu w zakresie doradztwa zawodowego w Policach

6 – 7 IV (piąt.-sob.) – zjazd słuchaczy liceum dla dorosłych