Zast. na 22 III (czw.) - zmienione

 

CZWARTEK

V B

VI A

VI B

CZWARTEK

VII B

II B  G4

III A   G4

III B  G4

1.

8.15 - 9.00

4 GW

22 H

21 JH (od 8:00)

8.00 - 8.45

aula WF dz. / chłopcy zwolnieni

5 M - tu JN zamiast o 13:30

6 JN - tu JP zamiast o 11:35

2 G

2.

9.05 - 9.50

4 M - Subocz (lekcja bibl.)

22 M

21 P

8.50 - 9.35

aula WF dz./ chłopcy zwolnieni

5 JH

6 GW

2 JH

3.

10.00 - 10.45

4 P

aula WF - Subocz

aula WF - Subocz

9.45 - 10.30

21 JP

5 M

6 JH

2 JP

4.

10.55 - 11.40

4 JA

aula WF - Subocz

aula WF - Subocz

10.40 - 11.25

21 JN

5 JP

6 G

2 M - Jurczak (JA cała klasa)

5.

11.50 - 12.35

4 JP

24 JA

22 M

11.35 - 12.20

21 H

5 Rel

6 JP - tu JN zamiast o 8:00

2 M - odwołana

6.

12.50 - 13.35

 

4  GW

22 Rel

12.30 - 13.15

21 B

5 JN

6 H

2 GW - odwołana

7.

13.45 - 14.30

 

 

22 JP

13.30 - 14.15

21 Rel

5 JN - odpracowany o 8:00

6 WDŻ

2 JP - odwołany

8.

14.40 - 15.25

 

 

 

14.25 -15.10

 

 

 

 

 

Nieobecny:

               
 

Jacewicz

               
 

Gerwatowska