Zast. na 28 III (śr)

 

ŚRODA

I A

I B 

II A

II B 

III A

III B

III C

IV A

IV B

IV C

V A

V B

VI A

VI B

ŚRODA

VII A

VII B

II A G4

II B G4

III A G4

III B  G4

1.

8.15 - 9.00

11 EW

13 EW

14 EW

15 EW

23 EW

12 EW

aula WF - świetlica

aula WF - zmiana sali na 4

24 M

25 GW

26 M

7 INF

21 Rel

22 H

8.00 - 8.45

1 B

5 G

4 JA wz / 3 JA z / 8 JA ś

4 JA wz / 3 JA z / 8 JA ś

6 M

2 Rel

2.

9.05 - 9.50

11 JA

13 EW

14 EW

15 EW

23 EW

aula WF - świetlica

12 EW

aula WF - zmiana sali na 4

24 M

25 Rel

26 M

7 INF

21 H

22 JP

8.50 - 9.35

English Day

3.

10.00 - 10.45

aula WF - zmiana sali na 6

aula WF - zmiana salai na 5

14 EW

15 Zabawy mat.

23 EW

12 EW

11 EW

24 M

13 Rel

25 JH

2 H

4 Rel

21 JP

22 P

9.45 - 10.30

4.

10.55 - 11.40

11 EW

13 EW

aula WF - zmiana sali na 23

aula WF - zmiana sali na 24

14 EW

12 EW

15 Rel

English Day

10.40 - 11.25

1 CH

5 F

"Edukacyjna przygoda"

"Edukacyjna przygoda"

6 JA - Milewska (JP)

2 JA - Awłas (JH)

5.

11.50 - 12.35

11 EW

13 EW

14 JH -Milewska (baśnie)

15 Rel

aula WF - zmiana sali na 23

12 EW

3 ZR

11.35 - 12.20

1 H

5 JH

9:45 - 14:15

9:45 - 14:15

6 F

2 CH

6.

12.50 - 13.35

11 Rel

13 EW

 

 

14 JH

12 EW

 

23 H

24 GW

25 P

22 JA

4 JH

21 M

 

12.30 - 13.15

1 Rel

5 M

Sale 7 / 26

Sale 7 / 26

6 CH

2 F

7.

13.45 - 14.30

12 ZKK

12 ZKK

 

 

 

 

 

23 GW

 

 

22 WDŻ

4 P

 

 

13.30 - 14.15

1 JH

5 M

 

 

6 Rel

2 B

8.

14.40 - 15.25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.25 -15.10

1 WDŻ

 

 

 

 

2  H (do egzaminu)

                                             
       

Aula na 2,3,4,5 godz. Zajęta