Zast. na 6 IV (piąt.)

 

PIĄTEK

II A

II B

III B

IV A

VI A

VI B

VII A

VII B

PIĄTEK

II A   G4

II B   G4

III B   G4

1.

8.15 - 9.00

14 EW

7 Koło infor.

Basen - Subocz

 

ST Rel

21 JA - odwołany

1 JN

26 JP

8.00 - 8.45

4 M

5 JP

2 H

2.

9.05 - 9.50

14 ZR / Basen

15 JA - P.Cudziło

Basen - Subocz

aula WF

22 JP

21 GW

1 JP

26 JN

8.50 - 9.35

4 M

5 H

2 Rel

3.

10.00 - 10.45

Basen

Basen

14 EW - Karasiak

aula WF

22 JA - Subocz (lekcja bibl.)

21 JP

1 M

26 CH

9.45 - 10.30

4 JN

5 Rel

2 M

4.

10.55 - 11.40

14 EW

Basen

7 Koło infor.

26 M - lekcja w terenie

22 JP

21 P

1 JA - Bielczuk (cała klasa)

26 JA - Osińska (cała klasa)

10.40 - 11.25

4 JP

5 M

2 JN

5.

11.50 - 12.35

14 JA - Makowska (cała klasa)

15 EW

12 EW - Kamińska

26 JA

14  P - w sali 21

21 WDŻ - odwołany

1 M

7 INF

11.35 - 12.20

4 Rel

5 WOS

2 JH

6.

12.50 - 13.35

14 Rel

15 EW

12 ZR - odwołane / świetlica

 

 

 

aula WF chł.

26 JP

12.30 - 13.15

1 JA - Osińska (cała klasa)

5 JA - Bielczuk (cała klasa)

2 B

7.

13.45 - 14.30

14 JH

15 EW

 

 

 

 

aula WF chł.

26 JH

13.30 - 14.15

 

5  B

2 WDŻ - odwołany

8.

14.40 - 15.25

 

 

 

 

 

 

 

 

14.25 -15.10

 

 

 

 

Nieobecni:

                       
 

Szymczak

                       
 

Jurczak

                       
 

Mańkowska