Regulamin noszenia jednolitego stroju szkolnego w Gimnazjum nr 4

 

 

Uchwała nr 10/2015

Rady Pedagogicznej Gimnazjum Nr 4 im. Kardynała Augusta Hlonda w Goleniowie

w sprawie wprowadzenia 

„Regulamin noszenia jednolitego stroju szkolnego w Gimnazjum nr 4

im. Kardynała Augusta Hlonda w Goleniowie”

 

§ 1.

Wprowadza się „Regulamin noszenia jednolitego stroju szkolnego w Gimnazjum nr 4

im. Kardynała Augusta Hlonda w Goleniowie” jako załącznik do statutu szkoły w treści:

 

„Elementem, który pozwala wyrazić tożsamość szkoły, jest między innymi strój szkolny. Od naszych uczniów oczekuje się, że będą nosić strój szkolny z godnością, świadomi faktu, że jest on elementem tradycji szkoły. Dbałość o zgodność stroju szkolnego z wyznaczoną normą oraz o jego schludny wygląd jest wyrazem dojrzałości i odpowiedzialności uczniów.

Zasady ogólne:

1.      W Gimnazjum nr 4 w Goleniowie obowiązuje następujący wzór jednolitego stroju szkolnego:

a) dla dziewcząt:

- żakiet w kolorze navi (odcień szarego) z logo szkoły;

b)   dla chłopców:

- marynarka w kolorze navi (odcień szarego) z logo szkoły.

2.      Uczniowie podczas pobytu w szkole oraz podczas reprezentowania szkoły na zewnątrz mają obowiązek noszenia jednolitego stroju szkolnego.

3.      Wprowadzony ubiór obowiązuje wszystkich uczniów klas I w roku szkolnym 2015/2016, klas I i II w roku szkolnym 2016/2017 oraz wszystkich uczniów Gimnazjum od roku szkolnego 2017/2018.

4.      Jednolity strój szkolny nie obowiązuje podczas wycieczek i zawodów sportowych.

5.      Dopuszcza się możliwość dwukrotnego braku jednolitego stroju szkolnego w semestrze. Nauczyciel odnotowuje ten fakt w dzienniku elektronicznym w postaci uwagi. Kolejny brak stroju będzie skutkować zastosowaniem  unormowań zawartych w § 27 ust. 3 statutu Gimnazjum nr 4 w Goleniowie.

6.      Ostatni piątek miesiąca (jeżeli w tym dniu nie przypadają uroczystości lub inne sytuacje wymagające stroju jednolitego) będzie „dniem kolorowym”, który zwalnia ucznia z obowiązku noszenia stroju jednolitego.

7.      Kontrolę w zakresie stosowania jednolitego stroju szkolnego sprawują wychowawcy i nauczyciele”.

§ 2.

Niniejszy regulamin obowiązuje od 1 września 2015 r.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi szkoły.

 

                                                                                       Remigiusz Podstawczuk                         

 

                                                                               Przewodniczący Rady Pedagogicznej