Skład Rady Samorządu Uczniowskiego

Wybory do Samorządu Uczniowskiego-wyniki na rok 2015/2016

 

25 września 2015 roku odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego.  Walka była bardzo wyrównana. W skład Rady  SU weszli:

SP

1.      Marcel Czapeczka

2.      Karolina Majchrzak

3.      Wiktoria Jankowska

4.      Jagoda Kołtun

Pomocnicy SU

1.      Michał Lesień

2.      Jakub Zygmuntowicz

Gimnazjum

1.      Samanta Heinrich

2.      Magdalena Chlubek

3.      Laura Wawreńczuk

4.      Jakub Gdaniec

Pomocnicy SU

1.      Monika Bielenis- zdjęcia, sprzęt

2.      Małgorzata Wiśniewska - oprawa artystyczna

3.      Dominik Król – sprzęt, oprawa techniczna

Wybrani opiekunowie Samorządu Uczniowskiego:

1.      Olga Swirog

2.      Elżbieta Spór

3.      Izabela Jasielska

Dziękujemy wszystkim Zaangażowanym w przeprowadzenie wyborów oraz życzymy Wybranym sukcesów w pracy społecznej na rzecz naszego środowiska szkolnego!