Plan pracy szkoły na rok 2017-2018

Zespół Szkół Prywatnych „Szkolna 13” w Goleniowie

 

Organizacja roku szkolnego 2017/2018 (plan pracy) dla:

·Szkoły Podstawowej Nr 8 im. Kardynała Augusta Hlonda w Goleniowie

·Gimnazjum Nr 4 im. Kardynała Augusta Hlonda w Goleniowie

 

 

 

Data

Uroczystość / impreza

Odpowiedzialni

 

4 IX 2017 r. poniedziałek

 

 

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

 

Klasy I-III oraz „0” SP 8 – 9:00;

Klasy IV – VII SP 8 – 10:00

Klasy II-III G 4 – 11:00

 

 

 

 

E. Jakubowska

M. Jurczak

K. Bolechowska

 

15 – 18 IX

2017 r.

 

Sprzątanie Świata

 

 

 

K. Bolechowska

A. Ćmil

 

18 IX 2017 r.

poniedziałek

 

Klasowe zebrania rodziców

(godziny i sale ustalone według odrębnego harmonogramu – stałe podczas wszystkich zebrań)

 

 

wychowawcy

 

21 IX 2017 r.

czwartek

 

 

Inauguracyjne zebranie Rady Rodziców godz.17:00

 

 

dyrektor, wicedyrektor

 

21 IX 2017  r. czwartek

 

 

Wybory do Samorządu Uczniowskiego

 

 

M. Bielczuk

O. Swirog

 

29 IX 2017 r. piątek

 

Dzień Chłopaka (imprezy wewnątrzklasowe)

 

 

 

wychowawcy, Samorząd Uczniowski

 

Do końca IX 2017 r.

 

Przekazanie uczniom oraz rodzicom informacji o zorganizowanych w szkole zajęciach pozalekcyjnych oraz terminach konsultacji

 

 

nauczyciele, wicedyrektor, dyrektor (strona internetowa)

 

IX 2017 r.

 

Noc klas czwartych „W atmosferze Szkoły Magii i Czarodziejstwa w Hogwarcie”

 

K. Wojda

D. Vincurkova

 

X 2017 r.

 

 

Mistrz w rozwiązywaniu zadań tekstowych – konkurs dla klas IV

 

 

A. Kowalczyk

 

12 X 2017 r.

czwartek

 

Akademia z okazji Edukacji Narodowej

klasy I – III oraz „0” SP8

 

 

E. Chadaś

J. Owczarek

 

16 X 2017 r. poniedziałek

 

Ślubowanie I klas SP 8

 

 

wychowawcy klas I

S. Gerwatowska

 

 

X 2017 r.

 

 

Dyktando dla całej szkoły

klasy II – III SP8

klasy IV – VI SP8

klasy VII SP8, II – III G4

 

 

koordynator O. Swirog

B. Nawrocka

D. Vincurkova

K. Wojda

 

 

24 X 2017 r.

wtorek

 

 

Dzień Patrona

 

nauczyciele religii

 

31 X 2017 r.

wtorek

 

 

Dzień pamięci o zmarłych

 

 

wychowawcy

 

1 XI 2017 r. środa

 

 

Wszystkich Świętych

 

 

6 XI 2017 r. poniedziałek

 

 

Klasowe zebrania rodziców

(godziny i sale ustalone według odrębnego harmonogramu – stałe podczas wszystkich zebrań)

 

 

wychowawcy

wszyscy nauczyciele

 

7 XI 2017 r.

wtorek

 

 

Posiedzenie Rady Pedagogicznej – śródsemestralna analiza wyników nauczania i wychowania

godz.14:45

 

 

dyrektor

wszyscy nauczyciele

 

X / XI 2017 r.

 

Zdjęcia klasowe

(według odrębnego harmonogramu)

 

 

wychowawcy

E. Wasylów

 

 

13 XI 2017 r. poniedziałek

 

 

Akademia z okazji Dnia Niepodległości

 

K. Wojda

B. Nawrocka

 

23 XI 2017 r.

czwartek

 

Bal Hiszpański 

 

M. Osińska

n-le języka hiszpańskiego

wychowawcy

 

XI 2017 r.

 

 

„Czy znasz baśnie ?” –  konkurs dla uczniów klas 4

 

 

D. Vincurkova

 

 

 

XII 2017 r.

 

 

Spotkanie z Mikołajem na Plantach

 

wychowawcy

Rada Rodziców

 

 

11 XII 2017 r. poniedziałek

 

 

Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka

 

J. Cudziło

 

11 XII 2017 r.

poniedziałek

 

Klasowe zebrania rodziców – poinformowanie o przewidywanych ocenach śródrocznych

(godziny i sale ustalone według odrębnego harmonogramu – stałe podczas wszystkich zebrań)

 

 

wychowawcy

wszyscy nauczyciele

 

20 XII 2017 r. środa

 

„Geo – mat” – szkolny konkurs geograficzno – matematyczny dla uczniów klas II – III G4

 

 

S. Gerwatowska

K. Bolechowska

 

22 XII 2017 r. piątek

 

 

Jasełka

Wigilie klasowe

 

n-le religii

wychowawcy

 

23 – 31 XII 2017 r.

 

 

 

Zimowa przerwa  świąteczna

 

 

8 I 2018 r. poniedziałek

 

 

 

Gwiazdy nauki, kultury i sztuki – konkurs dla SP8 i G4.

 

O. Swirog

 

 

I 2018 r.

 

 

Fizyka na co dzień - konkurs dla klas II G4

 

M. Grabowska - Rojek

 

 I / II 2018 r.

 

 

Bal Karnawałowy

 

R. Jarmuł

wychowawcy klas I-III

 oraz „0”

 

 

11 I 2018 r.

czwartek      

 

Posiedzenie Rady Pedagogicznej – klasyfikacja śródroczna godz.14:45

 

 

dyrektor

wychowawcy

 

12 I 2018 r.

piątek

 

 

Dzień Tapas dla SP8

 

 

M. Osińska

n-le języka hiszpańskiego

wychowawcy

 

 

15 – 28 I

2018 r.

 

 

Ferie zimowe

 

 

30 I 2018 r.

wtorek

 

 

Konkurs czytelniczy dla uczniów

klas II – III G4.

 

K. Wojda

 

30 I 2018 r.

wtorek

 

Posiedzenie Rady Pedagogicznej

godz. 14:45

 

 

dyrektor

 

I 2018 r.

 

 

Konkurs matematyczny dla uczniów klas IV – VII SP8.

 

 

A. Buczma

 

II 2018 r.

 

 

Konkurs recytatorski dla klas I – III SP8 oraz IV – VII SP8

 

 

A. Otrząsek

D. Vincurkova

 

 

21 II 2018 r. środa

 

 

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

 

O. Swirog

D. Vincurkova

K. Wojda

 

 

II 2018 r.

 

 

Świat geometrii – konkurs dla klas VI – VII

 

 

A. Kowalczyk

 

7 III 2018 r. środa

 

 

Dzień Goleniowa

 

J. Cudziło

 

8 III 2018 r. czwartek

 

Dzień Kobiet (imprezy wewnątrzklasowe)

 

wychowawcy, Samorząd Uczniowski

 

21 III 2018 r. środa

 

 

„ENGLISH  DAY”

 

 

 

M. Jurczak

n-le języka angielskiego

 

26 III 2018 r. poniedziałek

 

 

Klasowe zebrania rodziców

(godziny i sale ustalone według odrębnego harmonogramu – stałe podczas wszystkich zebrań)

 

 

wychowawcy

wszyscy nauczyciele

 

 IV 2018 r.

 

 

Dzień Chemii

 

A. Ćmil

 

 

III 2018 r.

 

 

Kangur Matematyczny SP, G

 

S. Gerwatowska

 

 

29 III – 3 IV 2018 r.

czwartek – wtorek

 

 

Wiosenna przerwa świąteczna

 

 

5 IV 2017 r.

czwartek

 

 

Posiedzenie Rady Pedagogicznej – śródsemestralna analiza wyników nauczania i wychowania

godz.14:45

 

 

dyrektor

wszyscy nauczyciele

 

18 IV 2018 r. środa

 

 

Egzamin gimnazjalny – część humanistyczna

 

dyrektor

 

19 IV 2018 r. czwartek

 

 

 

Egzamin gimnazjalny – część matematyczno-przyrodnicza

 

dyrektor

 

20 IV 2018 r. piątek

 

 

Egzamin gimnazjalny – część językowa

 

 

dyrektor

 

18–20 IV

2018 r.

środa – piątek

 

 

Egzamin gimnazjalny – dni dodatkowo wolne dla uczniów klas drugich G 4

 

 

 

 

IV 2018 r.

 

VI Międzyszkolny Konkurs matematyczno – przyrodniczy „Mądra główka” (konkurs drużynowy oraz indywidualny , po jednym uczniu z klasy IV, V, VI)

 

 

S. Gerwatowska

K. Bolechowska

 

IV 2018 r.

 

VI Międzyszkolny Konkurs Informatyczny „Młodszy Ekspert IT”

z elementami języka angielskiego (konkurs drużynowy oraz indywidualny , po jednym uczniu z klasy VI, VII)

 

 

P. Cudziło

 

IV 2018 r.

 

 

Szkolny turniej BRD dla uczniów SP8

 

 M. Pniewski

27 IV 2018 r. piątek

 

 

Gazetka ścienna oraz prezentacja multimedialna z okazji Dnia 3 Maja

 

 

J. Cudziło

 

27 IV 2018 r.

piątek

 

 

Dzień Tapas dla G4

 

M. Osińska

n-le języka hiszpańskiego

27 IV 2018 r. piątek

 

Zakończenie zajęć w semestrze szóstym PLO

 

 

30 IV 2018 r. poniedziałek

 

 

Dzień dodatkowo wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

(szkoła zapewnia opiekę świetlicową)

 

 

 

1 V 2018 r.

wtorek

 

 

Święto Pracy

 

2 V 2018 r. środa

 

 

Dzień dodatkowo wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

(szkoła zapewnia opiekę świetlicową)

 

 

 

3 V 2018 r. czwartek

 

 

Święto Konstytucji 3 Maja

 

 

4 V 2018 r. piątek

 

 

Dzień dodatkowo wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

(szkoła zapewnia opiekę świetlicową)

 

 

4 – 25 V 2018 r.

 

Egzamin maturalny według odrębnego harmonogramu

 

 

dyrektor

 

14 V 2018 r.

poniedziałek

 

Klasowe zebrania rodziców – poinformowanie o przewidywanych ocenach rocznych (godziny i sale ustalone według odrębnego harmonogramu – stałe podczas wszystkich zebrań)

 

 

wychowawcy

wszyscy nauczyciele

 

15 V 2018 r. wtorek

 

Konkurs Geopolityczny – G4

 

J. Cudziło

K. Bolechowska

 

 

21 V 2018 r. poniedziałek

 

 

Konkurs Mitologiczny kl. V SP8

 

O. Swirog

 

21 V 2018 r.

poniedziałek

 

Spotkanie organizacyjne z rodzicami przyszłorocznych wychowanków oddziałów przedszkolnych (godz.17:00) oraz uczniów klas I SP 8 (godz.18:00)

 

 

dyrektor

 

24 V 2018 r. czwartek

 

 

„Mały Omnibus kl. I – III”

„Duży Omnibus kl. IV – VI”

„Omnibus Gimnazjalny”

 

 

E. Jakubowska

A. Kowalczyk

A. Ćmil

 

 V 2018 r.

 

 

Finał VII Szkolnego Konkursu Geograficznego G4

 

 

K. Bolechowska

 

V 2018 r.

 

 

Dzień Eksperymentu

 

A. Ćmil

M. Grabowska – Rojek

 

 

V / VI 2018 r.

 

Mam talent

 

koordynator O. Swirog

M. Bielczuk

M. Osińska

 

 

30 V 2018 r. środa

 

 

Dzień Projektów Gimnazjalnych

 

 

K. Bolechowska

opiekunowie projektów

 

31 V 2018 r. czwartek

 

Boże Ciało

 

 

1 VI 2018 r. piątek

 

Dzień dodatkowo  wolny od zajęć lekcyjnych po Bożym Ciele

(szkoła zapewnia opiekę świetlicową)

 

 

 

VI 2017 r.

 

 

The Queen’s Day – konkurs plastyczny dla klas I – III SP8

 

 

J. Makowska

 

15 VI 2018 r.

piątek

 

Posiedzenie Rady Pedagogicznej – klasyfikacja roczna godz.14:45

 

 

dyrektor, wychowawcy, pedagog

 

18 VI 2018 r. poniedziałek

 

Dzień Wyróżnień

GDK

 

 

dyrektor, wicedyrektor, wychowawcy

 

 

21 VI 2018 r. czwartek

 

 

Dzień z wychowawcą

 

 

wszyscy nauczyciele

 

21 VI 2018 r. czwartek

 

Zakończenie roku szkolnego dla gimnazjalistów: klasy II-III G4 – 16:30, aula

 

 

S. Gerwatowska

wychowawcy

 

22 VI 2018 r. piątek

 

Zakończenie roku szkolnego

Klasy I-III oraz „0” SP 8 – 9:00;

Klasy IV – V SP 8 – 10:00

Klasy VI – VII SP 8 – 11:00

 

 

 

K. Szymczak

M. Bielczuk

P. Cudziło

wychowawcy

 

 

25 VI 2018 r. poniedziałek

 

 

Organizacja przestrzeni w salach lekcyjnych

 

nauczyciele

wg przydziału sal

 

20 – 31 VIII 2018 r.

 

 

Gotowość nauczycieli do pracy

 

 

wszyscy nauczyciele

 

30 VIII 2018 r. czwartek

 

 

Plenarne posiedzenie Rady Pedagogicznej

 

dyrektor

  

Uwaga! Plan pracy szkoły może być modyfikowany.

Zakres zadań wicedyrektorów

Goleniów, 1 września 2016 r.

 

Pan

Piotr Cudziło

I  Wicedyrektor

Szkoły Podstawowej Nr 8 w Goleniowie,

Gimnazjum Nr 4 w Goleniowie,

Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego w Goleniowie

 

 

 

Zgodnie z brzmieniem § 19 ust. 6 regulaminu pracy i płacy w Szkole Podstawowej Nr 8 im. Kardynała Augusta Hlonda w Goleniowie, Gimnazjum Nr 4 im. Kardynała Augusta Hlonda w Goleniowie oraz Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym im. Kardynała Augusta Hlonda w Goleniowie określam Pana zakres zadań, kompetencji i odpowiedzialności  od 1 września 2016 r.:

I.                   Zakres zadań:

 1. Administrowanie stroną internetową szkoły (www.szkolna13.pl), dbałość o aktualność oprogramowania użytkowanego w szkole i stosowanie go zgodnie z posiadanymi licencjami.
 2. Administrowanie dziennikiem elektronicznym, prowadzenie kart monitoringu w zakresie prawidłowości jego użytkowania zgodnie z odrębnymi przepisami oraz przeprowadzanie szkoleń pracowników w zakresie jego użytkowania. Niezwłoczne informowanie dyrektora szkoły o stwierdzonych nieprawidłowościach  w tym obszarze (przypadkach nieodnotowywania tematyki zrealizowanych zajęć, danych o uczniach, braku rytmiczności oceniania uczniów zgodnie zapisami WSO).
 3. Zgłaszanie uczniów G 4  oraz słuchaczy PLO w serwisie internetowym OKE w Poznaniu do  zewnętrznych egzaminów.
 4. Zgłaszanie uczniów SP 8 do testów trzecioklasisty organizowanych przez CKE  w Warszawie oraz Wydawnictwo OPERON.
 5. Nadzór nad frekwencją w liceum dla dorosłych w celu przekazywania prawidłowych danych o liczbie słuchaczy uprawniającej do otrzymania dotacji.
 6. Kontrolowanie jakości prowadzenia księgi słuchaczy.
 7. Realizowanie zadań wynikających z Planu nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły, w tym przede wszystkim wspieranie nauczycieli realizujących zajęcia komputerowe.
 8. Udzielanie nagród i kar statutowych uczniom.
 9. Przeprowadzanie w terminach wskazanych przez dyrektora szkoły wraz ze wskazanymi pracownikami w ramach zespołu inwentaryzacyjnego okresowej inwentaryzacji środków trwałych oraz prowadzenie właściwej dokumentacji w tym zakresie.
 10. Zamawianie środków czystości oraz sprzętów (wyposażenia) z zastosowaniem odrębnych przepisów dotyczących zamówień publicznych, przepisów sanitarno-epidemiologicznych oraz zasad ergonomii.
 11. Każdego roku sporządzanie planu remontów oraz bieżące monitorowanie stanu technicznego i higienicznego budynku szkolnego i otoczenia
 12. Dbanie o terminowość przeglądów technicznych budynku szkolnego oraz prowadzenie dokumentacji zgodnej z odrębnymi przepisami.
 13. Osobiste zastępowanie w ramach wynagrodzenia zasadniczego nieobecnych nauczycieli w przypadku wskazania takiej potrzeby przez dyrektora szkoły.
 14. Przydział szafek metalowych poszczególnym oddziałom uczniowskim.
 15. Koordynowanie przygotowań do „Dnia Wyróżnień”.
 16. Sporządzanie każdego roku planu działań promujących szkoły prowadzone przez ZSP „Szkolna 13” w Goleniowie, Sp. z o.o.
 17. Sporządzanie dokumentacji powypadkowej uczniów zgodniej z odrębnymi przepisami.
 18. Prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników niepedagogicznych, sporządzanie planu urlopów.
 19. Nadzorowanie rozliczenia się pracowników odchodzących z pracy z powierzonego sprzętu poprzez egzekwowanie karty obiegowej.
 20. Inne zadania związane z funkcjonowaniem szkół zlecone doraźnie przez dyrektora szkoły.
 21. Sporządzanie raportów dla dyrektora szkoły, rady pedagogicznej i organu prowadzącego w zakresie wykonywanych zadań.

 

II. Zakres kompetencji:

1.      Prawo do posługiwania się pieczęcią „Wicedyrektor Szkoły” w zakresie powierzonych zadań.

2.      Zastępowanie dyrektora szkoły w przypadku jego nieobecności w zakresie ustalonego zakresu zadań.

 

III. Zakres odpowiedzialności:

1.      Odpowiedzialność służbowa w zakresie powierzonych zadań i kompetencji za ich niewykonanie, nieprawidłowe wykonanie, podjęcie decyzji niezgodnej z kompetencjami lub błędnej decyzji narażającej pracodawcę na straty - porządkowa, materialna, dyscyplinarna.

 

                                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Goleniów, 1 września 2016 r.

 

Pani

Sylwia Gerwatowska

II  Wicedyrektor

Szkoły Podstawowej Nr 8 w Goleniowie,

Gimnazjum Nr 4 w Goleniowie,

Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego w Goleniowie

 

Zgodnie z brzmieniem § 19 ust. 6 regulaminu pracy i płacy w Szkole Podstawowej Nr 8 im. Kardynała Augusta Hlonda w Goleniowie, Gimnazjum Nr 4 im. Kardynała Augusta Hlonda w Goleniowie oraz Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym im. Kardynała Augusta Hlonda w Goleniowie określam Pani zakres zadań, kompetencji i odpowiedzialności od dnia  1 września 2016 r.:

 

I.                   Zakres zadań:

1.     Sporządzanie projektu planu pracy szkół na rok szkolny.

2.     Pełnienie funkcji zastępcy przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego podczas zewnętrznych egzaminów.

3.     Kontrolowanie prawidłowości prowadzenia dokumentacji pracy pedagoga, psychologa logopedy oraz świetlicy.

4.      Kontrolowanie jakości prowadzenia księgi uczniów, arkuszy ocen uczniów zgodnie z odrębnymi przepisami.

5.      Realizowanie zadań wynikających z Planu nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły, w tym przede wszystkim wspieranie nauczycieli rozpoczynających pracę w zawodzie.

6.     W przypadku nieobecności dyrektora szkoły dokonywanie koniecznych zmian  w tygodniowym rozkładzie zajęć lekcyjnych.

7.     Sporządzanie planu dyżurów nauczycieli podczas przerw międzylekcyjnych, dokonywanie w nim niezbędnych zmian.

8.  Sporządzanie semestralnego wykazu zajęć pozalekcyjnych i konsultacji.

9.  Organizowanie zastępstw za nieobecnych nauczycieli oraz wprowadzanie zmian  w tym zakresie w dzienniku elektronicznym.

10.  Osobiste zastępowanie w ramach wynagrodzenia zasadniczego nieobecnych nauczycieli w przypadku wskazania takiej potrzeby przez dyrektora szkoły.

11.  Organizowanie szkolnych eliminacji konkursów przedmiotowych w gimnazjum i interdyscyplinarnych w szkole podstawowej zgodnie regulaminem Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty.

12.  Sporządzanie decyzji o zwolnieniu uczniów z obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego na podstawie dostarczonych zaświadczeń lekarskich.

13.  Udzielanie nagród i kar statutowych uczniom.

14.   Reprezentowanie dyrektora szkoły na spotkaniach Rady Rodziców.

15.  Przekazywanie sekretarzowi szkoły danych statystycznych niezbędnych w serwisie internetowym SIO.

16.  Przygotowywanie projektów odpowiedzi na pisma skierowane do dyrektora szkoły przez instytucje zewnętrzne (Kuratorium Oświaty w Szczecinie, Urzędu Gminy i Miasta Goleniów, Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Poznaniu, Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Goleniowie).

17.  Bieżące śledzenie zmian w serwisach internetowych MEN w Warszawie, KOw Szczecinie, CKE w Warszawie, OKE w Poznaniu.

18.  Sporządzanie raportów dla dyrektora szkoły, rady pedagogicznej i organu prowadzącego w zakresie wykonywanych obowiązków.

19.  Inne zadania związane z funkcjonowaniem szkół zlecone doraźnie przez dyrektora szkoły.

II.                Zakres kompetencji:

1.      Prawo do posługiwania się pieczęcią „Wicedyrektor Szkoły” w zakresie powierzonych zadań.

2.      Zastępowanie dyrektora szkoły w przypadku jego nieobecności w zakresie ustalonego zakresu zadań.

III.              Zakres odpowiedzialności:

1.      Odpowiedzialność służbowa w zakresie powierzonych zadań i kompetencji za ich niewykonanie, nieprawidłowe wykonanie, podjęcie decyzji niezgodnej z kompetencjami lub błędnej decyzji narażającej pracodawcę na straty - porządkowa, materialna, dyscyplinarna.

 

 

                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Goleniów, 1 września 2016 r.

 

Pani

Anna Stańczak - Mańkowska

III  Wicedyrektor

Szkoły Podstawowej Nr 8 w Goleniowie,

Gimnazjum Nr 4 w Goleniowie

 

 

 

 

Zgodnie z brzmieniem § 19 ust. 6 regulaminu pracy i płacy w Szkole Podstawowej Nr 8  im. Kardynała Augusta Hlonda w Goleniowie, Gimnazjum Nr 4 im. Kardynała Augusta Hlonda w Goleniowie oraz Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym im. Kardynała Augusta Hlonda w Goleniowie określam Pani zakres zadań, kompetencji i odpowiedzialności od 1 września  2016 r.:

I.                   Zakres zadań:

1.   Koordynowanie udzielania uczniom szkoły podstawowej i gimnazjum pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz prowadzenie dokumentacji zgodnej z odrębnymi przepisami.

2.  Planowanie i koordynowanie działań wolontariatu oraz sporządzanie informacji w tym zakresie na stronę internetową szkoły i tablicę ogłoszeń.

3.  Realizowanie zadań wynikających z Planu nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły, w tym przede wszystkim wspieranie nauczycieli rozpoczynających pracę w zawodzie.

4.     Planowanie i koordynowanie pracy nauczycieli podczas sierpniowych dni adaptacyjnych.

5.  Osobiste zastępowanie w ramach wynagrodzenia zasadniczego nieobecnych nauczycieli w przypadku wskazania takiej potrzeby przez dyrektora szkoły.

6.  Przekazywanie nauczycielom informacji o propozycjach konkursów organizowanych przez inne szkoły oraz inne podmioty wraz z ewentualną prośbą o uczestnictwo w formie „Proszę o uczestnictwo” opatrzoną datą i podpisem.

7. Prowadzenie orientacji zawodowej uczniów w ramach pracy pedagoga i doraźnych zastępstw.

8.  Poprzez pełnienie roli mediatora wyjaśnianie sporów i konfliktów osobowych powstałych na terenie szkoły oraz dążenie do ich zażegnania.

9.   Udzielanie nagród i kar statutowych uczniom.

10.  Nadzorowanie spełniania obowiązku szkolnego przez uczniów.

11.  Reprezentowanie dyrektora szkoły na spotkaniach Rady Rodziców.

12. Koordynowanie wraz z I wicedyrektorem szkoły przygotowań do „Dnia Wyróżnień”.

13.  Koordynowanie działań związanych z programami „Wyprawka szkolna”, „Owoce w szkole”, „Mleko w szkole”.

14. Koordynowanie współpracy szkoły z instytucjami zewnętrznymi (OPS, PPP, Policja).

15.  Przygotowywanie projektów odpowiedzi na pisma skierowane do dyrektora szkoły przez instytucje zewnętrzne (Kuratorium Oświaty w Szczecinie, Urzędu Gminy i Miasta Goleniów, Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Goleniowie) oraz rodziców (prawnych opiekunów).

16.  Bieżące śledzenie zmian w serwisach internetowych MEN w Warszawie, KOw Szczecinie, CKE w Warszawie, OKE w Poznaniu.

17.  Sporządzanie raportów dla dyrektora szkoły, rady pedagogicznej i organu prowadzącego w zakresie wykonywanych obowiązków.

18.  Inne zadania związane z funkcjonowaniem szkół zlecone doraźnie przez dyrektora szkoły.

II.                Zakres kompetencji:

1.      Prawo do posługiwania się pieczęcią „Wicedyrektor Szkoły” w zakresie powierzonych zadań.

2.      Zastępowanie dyrektora szkoły w przypadku jego nieobecności w zakresie ustalonego zakresu zadań.

III.              Zakres odpowiedzialności:

1.      Odpowiedzialność służbowa w zakresie powierzonych zadań i kompetencji za ich niewykonanie, nieprawidłowe wykonanie, podjęcie decyzji niezgodnej z kompetencjami lub błędnej decyzji narażającej pracodawcę na straty - porządkowa, materialna, dyscyplinarna.