Tydzień 27 i 28

Na tygodnie 26 – 31 marca i 2 – 7 kwietnia zaplanowano:

26 III (pon.) – klasowe zebrania rodziców

27 III (wt.) – Dzień Chemii według planu zamieszczonego w odrębnym komunikacie

27 III, 10:00 - 16:00, Szczecin - udział dyrektora szkoły w szkoleniu w zakresie wdrożenia RODO

28 III (śr.) – English Day: 8:50 – 10:40 dla klas VII i gimnazjalnych; 10:55 – 12:35 dla klas IV – VI (koordynator – p. Magdalena Bielczuk)

28 III, 13:30 – 15:30, aula – szkolny finał Chłopskiej Szkoły Biznesu dla uczniów klas VII i gimnazjalnych (organizator – p. Magdalena Subocz)

28 III, 9:45 – 10:30, sala 7 – zajęcia z zastosowaniem TIK dla wychowanków Publicznego Przedszkola Nr 4 w Goleniowie (prowadzący – p. Piotr Cudziło)

 

29 III – 3 IV (czw.-wt.) – wiosenna przerwa świąteczna (Szkoła zapewnia opiekę świetlicową w dniach 29 i 30 III oraz 3 IV tym uczniom, których rodzice zgłoszą taką potrzebę na piśmie w sekretariacie szkoły do 27 marca do godziny 15:00.)

Uwaga! Wychowawcy są proszeni o poinformowanie rodziców o konieczności uprzedzenia o potrzebie pozostawienia dziecka w szkole podczas ferii wiosennych!

5 IV (czw.), 14:45 – 16:00, sala 2 – śródsemestralna analiza efektów nauczania i wychowania

6 IV (piąt) – udział pedagoga szkolnego w szkoleniu w zakresie doradztwa zawodowego w Policach

6 – 7 IV (piąt.-sob.) – zjazd słuchaczy liceum dla dorosłych

Tydzień 26 - uzupełniony

Na tydzień 19 – 24 marca 2018 r. zaplanowano:

19 III (pon.), 15:30 – 16:30, sala 2 – szkolenie w zakresie procedur egzaminacyjnych dla zespołów nadzorujących i egzaminacyjnych gimnazjum i liceum (szkoląca – p. Sylwia Gerwatowska)

20 III (wt.), 10:00 – 10:45, aula – przedstawienie pt. Powitanie wiosny” w wykonaniu uczniów klasy I b oraz wychowanków oddziału przedszkolnego dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej (organizatorzy – p. Elżbieta Chadaś oraz p. Agata Kamińska)

20 III, 16:00 – udział dyrektora szkoły w zebraniu rodziców uczniów gimnazjum w Przybiernowie celem promocji nowo otwieranego Publicznego Liceum Ogólnokształcącego w Goleniowie

21 III (śr.), 8:00 – 15:00, autokar – wyjazd uczniów klas piątych do Grodna na „Inną lekcję przyrody” (kierownik – p. Magdalena Bielczuk)

21 III, 8:00 - 14:00, autokar - wycieczka uczniów klas I a i I b do Marianowa (kierownik - p. Agata Kamińska)

23 III (piąt.), 9:00 - 12:30 - wyjście reprezentacji szkoły podstawowej na Konkurs English Champion organizowany przez pracowników SP 4 w Goleniowie (opiekun - p. Magdalena Jurczak)

Tydzień 25 - uzupełniony

Na tydzień 12 – 17 marca 2018 r. zaplanowano:

12 III (pon.) – Rekolekcje Wielkopostne dla uczniów szkoły podstawowej

Klasy „0”-III – 9:00 Kościół św. Katarzyny, 10:30 – 11:40 - sala GDK – drama drogi krzyżowej (opiekunowie – wychowawcy)

klasy IV-VII - 9:00 sala GDK – drama drogi krzyżowej; 10:30 Kościół św. Katarzyny  – nauka rekolekcyjna (opiekunowie – wychowawcy)

13 III (wt.) - Rekolekcje Wielkopostne dla uczniów szkoły podstawowej

Klasy „0”-III - 9:00 Kościół św. Katarzyny – spotkanie o miłosierdziu Bożym; 10:30 sala GDK – nauka (opiekunowie – wychowawcy)

klasy IV-VII - 9:00 sala GDK – nauka; 10:30 – 11:40 Kościół św. Katarzyny Nabożeństwo pokutne (opiekunowie – wychowawcy)

14 III (śr.) - Rekolekcje Wielkopostne dla uczniów szkoły podstawowej

klasy „0”-II - 9:00 sala w SP 2 - animacje p. Norberta; 10:00 Msza św. w  Kościele św. Katarzyny; 11:00 – 12:00 sala GDK – film (opiekunowie – wychowawcy)

klasy III-IV - 9:00 sala GDK – Teatr Cieni; 10:00 sala w SP 2 - animacja p. Norberta; 11:00 – 11:50 Msza św. w  Kościele św. Katarzyny (opiekunowie – wychowawcy)

klasy V-VII  - 9:00 Msza św. w  Kościele św. Katarzyny; 10:00 sala GDK – Teatr Cieni; 11:00 – 12:00 sala  w SP 2 – animacje p. Norberta (opiekunowie – wychowawcy)

Uwaga! Uczniowie uczestniczący w animacji w SP 2 są zobowiązani do zmiany obuwia przed wejściem do sali gimnastycznej!

15 III (czw.), 8:00-9:30, sale 1 i 2 – Kangur matematyczny (odpowiedzialna – p. Sylwia Gerwatowska)

15 III, ..... - wyjście reprezentacji szkoły do GDK na gminny etap Małego Konkursu Recytatorskiego (opiekun - p. Klaudia Wojda)

16 III (piąt.), 13:40 - 17:00, sala 21 - II szkolny maraton matematyczny dla uczniów klas szóstych i siódmych (organizator - p. Agnieszka Kowalczyk)

16 - 17 III (piąt.-sob.) - zjazd słuchaczy liceum dla dorosłych

17 III (sob.) - AFT (szczegóły w odrębnym komunikacie)

Tydzień 24 - uzupełniony

Na tydzień 5 – 10 marca 2018 r. zaplanowano:

6 III (wt), 9:00 – 13:30, aula USz przy ul. Krakowskiej – udział dyrektora i II wicedyrektora w szkoleniu w zakresie procedur egzaminacyjnych organizowanych przez pracowników OKE w Poznaniu

7 III (śr), 8:15 – 10:00, GDK – wyjście uczniów klas I a, II a, III b i III c na przedstawienie „Opowieści z naszego dzieciństwa” (koordynator wyjścia – p. Ewa Jakubowska)

7 III, 11:30 – 13:35, GDK – wyjście uczniów klas IV b i IV c na przedstawienie „Skąd nasz ród” (opiekun – p. Joanna Cudziło i p. Małgorzata Grzelak)

7 III, 11:00 – 14:45, ZUT przy ul. 26 Kwietnia 10 w Szczecinie – udział dyrektora szkoły w konferencji organizowanej przez Kuratorium Oświaty w Szczecinie

8 III (czw) – Dzień Kobiet;
9:30 - 12:30 - wyjście uczniów klas IV a, V a, V b, VI a i VI b do kina na film "Cudowny chłopak" (koordynator wyjścia - p. Magdalena Jurczak)

9 III (piąt), 8:30 – 15:00, samochód prywatny- udział reprezentacji szkoły w międzyszkolnym konkursie informatycznym „Meandry w technologii informacyjnej” organizowanym przez pracowników i uczniów Zespołu Szkół Łączności w Szczecinie (opiekun – p. Piotr Cudziło)

Tydzień 23

Na tydzień 26 lutego – 3 marca 2018 r. zaplanowano:

28 II (śr) – Rekolekcje Wielkopostne dla gimnazjalistów według harmonogramu:

9:05 (zbiórka przed salą) – koncert zespołu „Full Power Spirit”  w Sali GDK; od 10:45 Droga Krzyżowa w plenerze – początek przy Kościele św. Katarzyny. Po rekolekcjach powrót do szkoły na lekcje według planu (opiekunowie – wychowawcy klas)

28 II, 15:00 – 16:30 – Dzień Otwarty Szkoły (koordynator – p. Sylwia Gerwatowska)

28 II, 15:30, sala 26 – konkurs matematyczny „Świat geometrii” dla chętnych uczniów klas szóstych i siódmych (organizator – p. Agnieszka Kowalczyk)

1 III (czw), 8:50 – 14:00, autokar – wyjazd uczniów klasy IV c do Szczecina w celu zwiedzenia budynku telewizji oraz udziału w lekcji muzealnej (opiekunowie – p. Klaudia Wojda i Magdalena Subocz)

1 III - Rekolekcje Wielkopostne dla gimnazjalistów według harmonogramu:

9:05 – (zbiórka przed salą) spotkanie i konferencja w GDK

10:45 – nabożeństwo pokutne i okazja do spowiedzi w Kościele św. Katarzyny. Po rekolekcjach powrót do szkoły na lekcje według planu (opiekunowie – wychowawcy klas)

2 III (piąt) - Rekolekcje Wielkopostne dla gimnazjalistów według harmonogramu:

9:05 – (zbiórka przed salą ) film w GDK

10:45 – Msza św. z konferencją w Kościele św. Katarzyny

2 – 3 III (piąt-sob) – zjazd słuchaczy liceum dla dorosłych

Tydzień 22

Na tydzień 19 – 24 lutego 2018 r. zaplanowano:

20 II (wt), 16:30 – udział p. Piotra Cudziło i p. Sylwii Gerwatowskiej w zebraniu rodziców gimnazjalistów z Osiny celem promocji nowo otwieranego Publicznego Liceum Ogólnokształcącego im. Kardynała Augusta Hlonda w Goleniowie

21 II (śr), 8:15 – 15:00, autokar – wyjazd uczniów klas I a, III a i III c oraz wychowanków oddziału przedszkolnego do Kids Areny w Szczecinie (kierownik – p. Elżbieta Chadaś)

21 II – impreza szkolna z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego, według harmonogramu opublikowanego w odrębnym komunikacie (organizatorzy: panie Olga Swirog, Klaudia Wojda i Małgorzata Milewska)

22 II (czw), aula – szkolny konkurs recytatorski: 8:15 – dla klas I – III (p. Agnieszka Otrząsek); 9:05 – dla klas IV – VI (p. Małgorzata Milewska); 10:00 – dla klas VII i gimnazjalistów (p. Klaudia Wojda)

22 II, 8:00 – 13:00 – wyjazd reprezentacji SP 8 do Komarowa na międzyszkolny turniej tenisa stołowego (opiekun – p. Małgorzata Grzelak)

23 II (piąt), 10:00 – 14:00, SP 51 w Szczecinie – udział pań Sylwii Gerwatowskiej i Agnieszki Kowalczyk w konferencji „Matematyka – jak uczyć efektywnie i ciekawie?”