Zast. na 11 I (czw)

 

CZWARTEK

I A

IV C

VII A

VII B

CZWARTEK

II  A  G4

II B  G4

III A   G4

III B  G4

1.

8.15 - 9.00

7  EW ZK

25 M

aula WF dz.

aula WF dz. i chł.

8.00 - 8.45

1 JH

5 Rel

6 JN - odwołany

2 G

2.

9.05 - 9.50

11 EW

25 JP

aula WF dz.

aula WF dz. i chł.

8.50 - 9.35

1 JN - Subocz (lekcja bibl.)

5 JH

6 M

2 JH - Mańkowska (ped.)

3.

10.00 - 10.45

11 EW

25 PL

26 JN - Subocz (lekcja bibl.)

21 JP

9.45 - 10.30

1 H

5 M

6 JH - Mańkowska (ped.)

2 JP

4.

10.55 - 11.40

11 EW

23 JH - Mańkowska (ped.)

26 H

21 JN - Subocz (lekcja bibl.)

10.40 - 11.25

1 CH

5 JP

6 JP

2 M

5.

11.50 - 12.35

11 JH - Karasiak (EW)

23 P

26 CH

21 H

11.35 - 12.20

1 JP

5 JN - odwołany

6 JP

2 M

6.

12.50 - 13.35

O

 

26 M

21 B

12.30 - 13.15

1 JP

5 JN - odwołany

6 H

2 GW

7.

13.45 - 14.30

 

 

7  INF

21 Rel

13.30 - 14.15

 

 

6 G

2 JP

8.

14.40 - 15.25

 

 

   

14.25 -15.10

 

 

 

 

 

Nieobecni:

                 
 

Awłas

                 
 

Smoter

                 

Zast. na 10 I (śr)

 

ŚRODA

0 "A"

III A

IV B

IV C

V A

V B

VII A

VII B

1.

8.15 - 9.00

 

Wycieczka

24 M

25 GW

26 M

7 INF

1 B

5 G

2.

9.05 - 9.50

 

Wycieczka

24 M

25 Rel

26 M

7 INF

1 G

5 Rel

3.

10.00 - 10.45

 

Wycieczka

13 Rel

25 JH - Iwanicka

2 H

4 Rel

1 F

5 CH

4.

10.55 - 11.40

 

Wycieczka

24 H

25 M

2 JH - Iwanicka

4 M - Sobańska

1 CH

5 F

5.

11.50 - 12.35

JUDO - Chadaś

Wycieczka

24 JP

25 JA

Św Rel

4 M

1 H

5 JH - Sobańska

6.

12.50 - 13.35

 

 

24 GW - odwołana

25 P

15 JA

4 JH - Osińska (JH)

1 Rel

5 M

7.

13.45 - 14.30

 

 

 

 

 

4 P

1 JH - odwołany

5 M

8.

14.40 - 15.25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieobecni:

         

Gerwatowska - szkolenie

   
 

Awłas

               
 

Grzelak

               

Zast. na 9 I (wt)

 

WTOREK

0 "A"

I A

II A

III B

IV B

IV C

V A

VI A

VII A

,

8.15 - 9.00

Rytmika

11 EW

14 EW

ST Rel

25 T

23 M

 

22 JP

1 G (8:00 - 8:45)

2.

9.05 - 9.50

Rel

11 EW

14 EW

23 EW

7 INF

25 T

ST JH - odwołany

22  JP

1 JP

3.

10.00 - 10.45

 

11 EW

aula - Makowska

23 EW

aula WF - Subocz w sali 23

aula Wf - w sali 24

22 JP

15 JH - Jurczak (dodatkowy JA)

1 M

4.

10.55 - 11.40

 

11 Rel

14 EW

23 JH - Szymczak

aula WF - Subocz w sali 23

aula Wf - w sali 24

26 MUZ

22 M

1 JA wz/ 3 JA z / 8 JA ś

5.

11.50 - 12.35

JA

11 JH - Sobańska

14 EW

23 EW

25 MUZ

7 JP

aula WF

22 JA

1 GW

6.

12.50 - 13.35

O

O

O

23 ZW / O

25 P

7 JA

aula WF

22 PL

1 JH - Mańkowska (ped.)

7.

13.45 - 14.30

 

 

 

12 ZKK

22 PL

7  WDŻ

21 P

 

1 JP

8.

14.40 - 15.25

 

 

 

 

 

 

22 PL

 

 

 

Nieobecna:

9:30 - 11:30 bal karnawałowy w auli

Samoobrona - odwołana

             
 

Awłas

                 
 

Grzelak

                 

Zast. na 8 I (pon)

 

PON

0 "A"

I A

I B 

II A

II B

III A

III B

III C

IV A

IV B

IV C

V A

V B

VI A

VI B

PON

III A  G4

III B G4

1.

8.15 - 9.00

 

11 Szachy

13 EW

14 EW

15 JA

23 EW

12 JA

7 EW ZK

25 P

24 M

ST Rel

5 M

22 PL

4 JP

21 JP

8.00 - 8.45

6 Orientacja zawodowa

2 JP

2.

9.05 - 9.50

Szkolne kolędowanie

Szkolne kolędowanie

Szkolne kolędowanie

Szkolne kolędowanie

Szkolne kolędowanie

Szkolne kolędowanie

Szkolne kolędowanie / Sobańska

Szkolne kolędowanie

Szkolne kolędowanie

Szkolne kolędowanie

Szkolne kolędowanie

Szkolne kolędowanie

Szkolne kolędowanie

22 JA

21 JP

8.50 - 9.35

6 F

2 Orientacja zawodowa

3.

10.00 - 10.45

Szkolne kolędowanie

Szkolne kolędowanie

Szkolne kolędowanie

Szkolne kolędowanie

Szkolne kolędowanie

Szkolne kolędowanie

Szkolne kolędowanie

Szkolne kolędowanie

Szkolne kolędowanie

Szkolne kolędowanie

Szkolne kolędowanie

Szkolne kolędowanie

Szkolne kolędowanie

22 JH - Sobańska

21 JA

9.45 - 10.30

6 JP

2 F

4.

10.55 - 11.40

Rel

11 EW

13 EW

14 EW

15 Szachy

3/8 JA

12 EW

23 EW

7 INF

24 JH

25 JP

aula WF

aula WF

22 MUZ

21 JH - Sobańska

10.40 - 11.25

6 B

2 M

5.

11.50 - 12.35

JH - Chadaś

11 EW

13 EW

7 EW ZK

15 EW

14 Szachy

12 EW

23 EW

24 T

aula WF - odwołany

aula Wf

25 JP

26 P

22 M

21 PL

11.35 - 12.20

6 GW

2 CH

6.

12.50 - 13.35

 

11 EW

13 Rel

14 ZW

15 EW

 

12 Szachy

23 JH - Subocz

24 PL

aula WF - odwołany

aula Wf

25 JA

2 JP

22 P

21 M

12.30 - 13.15

6 M

7 INF

7.

13.45 - 14.30

 

 

 

 

 

 

12 Rel

23 Szachy

 

 

 

25 P

 

22 JA

21 M

13.30 - 14.15

aula WF chł.

aula WF chł. / 2 JN dz.

8.

14.40 - 15.25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.25 -15.10

aula WF chł.

aula WF chł. / 2 JN dz.

 

Nieobecna:

                                   
 

Awłas

                                   
 

Grzelak

                                   
                                       

Zast. na 5 I (piąt)

 

PIĄTEK

0 "A"

III C

IV A

V A

V B

VI B

VII A

VII B

PIĄTEK

III A  G4

III B   G4

1.

8.15 - 9.00

 

15 JH - Subocz (legendy pomorskie)

 

24 P

25 M

21 JA

1 JN

26 JP

8.00 - 8.45

6 Rel

2 H

2.

9.05 - 9.50

JH - Chadaś

7 EW ZK

aula WF - Subocz (zabawy i gry sportowe)

24 JA

25 M

21 GW

1 JP

26 JN

8.50 - 9.35

6 CH

2 Rel

3.

10.00 - 10.45

 

23 JA

aula WF - Subocz (zabawy i gry sportowe)

24 JP

25 H

21 JP

1 M

26 CH

9.45 - 10.30

6 G

2 JH - Mańkowska (orientacja zawodowa)

4.

10.55 - 11.40

 

23 EW

26 M

24 T - odwołana

25 JP

21 P

1 JA wz/ 3 JA z / 8 JA ś

1 JA wz/ 3 JA z / 8 JA ś

10.40 - 11.25

6 JH - Ćmil (B)

2 JN

5.

11.50 - 12.35

 

23 EW / Basen

26 JA

24 T - odwołana

25 JP

21 JH - odwołany

1 M

7 INF

11.35 - 12.20

6 JP

2 M

6.

12.50 - 13.35

 

Basen

21 JP

24 JP - odwołany

25 JH - odwołany

 

aula WF chł. - odwołany

26 JP

12.30 - 13.15

6 JN dz.

2 CH

7.

13.45 - 14.30

 

 

 

 

 

 

aula WF chł. - odwołany

26 JH - odwołany

13.30 - 14.15

6 JN dz.

 

8.

14.40 - 15.25

 

 

 

 

 

 

 

 

14.25 -15.10

 

 

 

Nieobecni:

                     
 

Pniewski

                     
 

Awłas