AFT - II semestr

Aktywne Formy Turystyki – II semestr

 

data

zajęcia

27.01.2018

Rajd z przewodnikiem PTTK - Puszcza Bukowa lub Puszcza Wkrzańska

24.02.2018

Wycieczka Goleniów- Szczecin, Szczecin-Goleniów, Szkolenie z ratownikami WOPR

31.03.2018

 Organizacja oraz udział w Turnieju Krajoznawczym PTTK

28.04.2018

Mecz piłki ręcznej

26.05.2018

Event powiązany z treningiem piłki ręcznej

16.06.2018

Mecz piłki siatkowej

 

 

http://chemik-police.com/site/assets/files/4405/formularz_-_kibicuj_z_klasa.pdf

Zajęcia fakultatywne WF

Plan fakultatywnych zajęć wychowania fizycznego

do wyboru przez uczniów klas szóstych, siódmych i gimnazjalistów

w I semestrze roku szkolnego 2017/2018

 

Poniedziałki

Wtorki

Środy

Czwartki

Piątki

 16:00 – 17:30, hala sportowa ZS nr 1 przy ul. Niepodległości 1, Piotr Hanuszkiewicz

 

AKADEMIA PIŁKARSKA

16:00 – 17:30, hala sportowa ZS nr 1 przy ul. Niepodległości 1, Aldona Pocętek - Drozd

 

SIATKÓWKA

 

14:25 – 15:55, aula,  Maciej Pniewski

 

TENIS STOŁOWY

(Grupa I – pierwszeństwo dla uczniów dojeżdżających)

 13:45 – 15:15, aula, Karolina Gębicka

 

TANIEC NOWOCZESNY /ZUMBA (Grupa I – pierwszeństwo dla uczniów dojeżdżających)

 

 

 

13:45 – 15:15, aula, Małgorzata Grzelak

 

SAMOOBRONA

 16:00 – 17:30, aula,  Maciej Pniewski

 

TENIS STOŁOWY (Grupa II)

 15:30 – 17:00, aula, Karolina Gębicka

 

TANIEC NOWOCZESNY /ZUMBA (Grupa II )

 

 

 

Aktywne Formy Turystyki (jeden raz w miesiącu w soboty) prowadzone przez p. Małgorzatę Grzelak.

 

 PROGRAM ZAJĘĆ FAKULTATYWNYCH

Z AKTYWNYCH FORM TURYSTYKI

 

I semestr

Rok Szkolny 2017/2018

Cele i zadania:

 • poznawanie walorów turystyczno-krajoznawczych Goleniowa i jego okolic;
 • rozbudzanie potrzeby spędzania „wolnego czasu” w formie turystyki i zajęć
  w terenie;
 • hartowanie organizmu w różnych warunkach pogodowych;
 • rozbudzanie wrażliwości na piękno środowiska naturalnego;
 • docenianie i poznanie turystycznych walorów regionu, wdrażanie do zachowań ekologicznych;
 • integracja grupy poprzez realizację wspólnych zainteresowań;
 • współpraca w grupie w zakresie odpowiedzialnościza zdrowie i życie wszystkich uczestników zajęć;
 • nabywanie umiejętności bycia kulturalnym turystą.

 

 

Sposób realizacji zajęć:

- Uczniowie realizują  34 godziny lekcyjne fakultetu w pierwszym semestrze                       w postaci zajęć blokowych (zajęcia raz w miesiącu – w sobotę!).

- Uczestnicy zobowiązani są do posiadania odzieży i obuwia adekwatnego                           do warunków pogodowych. Zalecane jest posiadanie prowiantu i napojów.

Uwaga: Koszty udziału w imprezach wyjazdowych, biletów wstępu w miejsca publiczne, opłaty autokaru, opłaty za usługi przewodnika czy wynajęcie sprzętu itp. spoczywają              na uczestnikach zajęć.

 

Warunki zaliczenia fakultetu, kryteria ocen:

Ocena z zajęć fakultatywnych łączy frekwencję, aktywność oraz umiejętność wykorzystania wiedzy w działaniu.

 

Kryteria:

- aktywne przygotowanie i uczestnictwo we wszystkich zajęciach – ocena celująca

Nieobecność usprawiedliwiona:

- na jednych zajęciach w semestrze – powoduje otrzymanie co najwyżej oceny bardzo dobrej;

- na dwóch zajęciach w semestrze – powoduje otrzymanie co najwyżej oceny dobrej;

- nieobecność na trzech zajęciach – powoduje otrzymanie co najwyżej oceny dostatecznej;

- nieobecność na czterech zajęciach powoduje otrzymanie co najwyżej oceny dopuszczającej.

 

 

 

data

zajęcia

30.09.2017

Wycieczka pociągiem  trasa  Goleniów - Międzyzdroje - Goleniów

28.10.2017

Rajd z przewodnikiem PTTK - Puszcza Bukowa lub Puszcza Wkrzańska

25.11.2017

Dokarmianie zwierząt, ognisko, spotkanie z myśliwymi z Koła Łowieckiego „Puszcza”

16.12.2017

Wycieczka do Bornego Sulinowa. Zwiedzanie Ośrodka Szkoleniowego Ochotniczej Straży Pożarnej

13.01.2018

Rajd z przewodnikiem PTTK - Puszcza Bukowa lub Puszcza Wkrzańska

 

UWAGA! Plan może ulec zmianie w zależności od warunków atmosferycznych.

WF do wyboru w II semestrze

Plan fakultatywnych zajęć wychowania fizycznego

do wyboru przez uczniów klas szóstych i gimnazjalistów

w II semestrze roku szkolnego 2016/2017

 

Poniedziałki

Wtorki

Środy

Czwartki

Piątki

 16:00 – 17:30, hala sportowa ZS nr 1 przy ul. Niepodległości 1, Piotr Hanuszkiewicz

 

AKADEMIA PIŁKARSKA

16:00 – 17:30, hala sportowa ZS nr 1 przy ul. Niepodległości 1, Aldona Pocętek - Drozd

 

SIATKÓWKA

 

 

 15:30 – 17:00, aula, Karolina Gębicka

 

TANIEC NOWOCZESNY /ZUMBA (Grupa I – uczniowie dojeżdżający)

 

16:00 – 17:30, strzelnica KSS „Tarcza” przy ul. Mikołajczyka

 

STRZELECTWO (grupa I)

15:15 – 16:45, aula,  Maciej Pniewski

 

TENIS STOŁOWY

 15:15 – 16:45, aula, Małgorzata Grzelak

 

SAMOOBRONA

 17:00 – 18:30, aula, Karolina Gębicka

 

TANIEC NOWOCZESNY /ZUMBA (Grupa II – uczniowie z Goleniowa)

 

 

16:00 – 17:30, strzelnica KSS „Tarcza” przy ul. Mikołajczyka

 

STRZELECTWO (grupa II)

 

 

 

 

 

PROGRAM ZAJĘĆ FAKULTATYWNYCH

Z AKTYWNYCH FORM TURYSTYKI

 

II semestr

Rok Szkolny 2016/2017

Szkoła Podstawowa Nr 8 w Goleniowie,

Gimnazjum nr 4 w Goleniowie

 

Cele i zadania:

 • poznawanie walorów turystyczno-krajoznawczych Goleniowa i jego okolic
 • rozbudzanie potrzeby spędzania „wolnego czasu” w formie turystyki i zajęć
  w terenie
 • hartowanie organizmu w różnych warunkach pogodowych
 • rozbudzanie wrażliwości na piękno środowiska naturalnego
 • docenianie i poznanie turystycznych właściwości regionu, wdrażanie                      do zachowań ekologicznych
 • integracja grupy poprzez realizację wspólnych zainteresowań
 • współpraca w grupie w zakresie odpowiedzialnościza zdrowie i życie wszystkich uczestników zajęć
 • nabywanie umiejętności bycia kulturalnym turystą

 

 

Harmonogram i tematyka zajęć:

 

04.02.2017 r. (4 godzin)

 • Spotkanie z „Towarzystwem Miłośników rzeki Iny i Gowenicy”, wycieczka do Ośrodka Hodowli Zarybieniowej.

 

11.03.2017 r. (8 godzin)

 • Szczecin-  Miejski szlak turystyczny m.in. „Zamek Książąt Pomorskich”

 

08.04.2017 r. (6 godzin)

 • Wycieczka do Świnoujścia m. in. „Ford Gerharda”

 

13.05.2017 r. (8 godzin)

 • Wycieczka rowerowa po okolicach Goleniowa według planu przygotowanego przez uczniów we współpracy z nauczycielem.

 

10.06.2017 r. (6 godzin)

 • „Podziemny Szczecin”- wycieczka podziemiami miasta.

 

Sposób realizacji zajęć:

Uczniowie realizują  32 godziny lekcyjne fakultetu w drugim semestrze w postaci zajęć blokowych (zajęcia raz w miesiącu – w sobotę!).

Uwaga: Koszty udziału w imprezach wyjazdowych, biletów wstępu w miejsca publiczne, opłaty autokaru, opłaty za usługi przewodnika czy wynajęcie sprzętu itp. spoczywają na uczestnikach zajęć.

 

Warunki zaliczenia fakultetu, kryteria ocen:

Ocena z zajęć fakultatywnych łączy frekwencję, aktywność oraz umiejętność wykorzystania wiedzy w działaniu.

 

Kryteria:

- aktywne przygotowanie i uczestnictwo we wszystkich zajęciach – ocena celująca

Nieobecność usprawiedliwiona:

- na jednych zajęciach w semestrze – powoduje otrzymanie co najwyżej oceny bardzo dobrej

- na dwóch zajęciach w semestrze – powoduje otrzymanie co najwyżej oceny dobrej

- nieobecność na trzech zajęciach – powoduje otrzymanie co najwyżej oceny dostatecznej

- nieobecność na czterech zajęciach powoduje otrzymanie co najwyżej oceny dopuszczającej

- nieobecność na powyżej czterech zajęciach powoduje nie zaliczenie zajęć

 

Nieobecność usprawiedliwioną uczeń może odrobić 1 raz w semestrze w postaci dodatkowej pracy zleconej przez nauczyciela. Dopuszcza się zorganizowanie zajęć dodatkowych w celu odrobienia nieobecności (w miarę możliwości czasowych, np.  dodatkową sobotę).

 

WF do wyboru

Plan fakultatywnych zajęć wychowania fizycznego

do wyboru przez uczniów klas szóstych i gimnazjalistów

w I semestrze roku szkolnego 2016/2017

 

Poniedziałki

Wtorki

Środy

Czwartki

Piątki

 16:00 – 17:30, hala sportowa ZS nr 1 przy ul. Niepodległości 1, Piotr Hanuszkiewicz

 

AKADEMIA PIŁKARSKA

16:00 – 17:30, hala sportowa ZS nr 1 przy ul. Niepodległości 1, Aldona Pocętek - Drozd

 

SIATKÓWKA

 

14:40 – 16:10, aula, Maciej Pniewski

 

TENIS STOŁOWY

 15:30 – 17:00, aula, Karolina Gębicka

 

TANIEC NOWOCZESNY /ZUMBA (Grupa I – uczniowie dojeżdżający)

 

16:00 – 17:30, strzelnica KSS „Tarcza” przy ul. Mikołajczyka

 Stanisław Bogumił

STRZELECTWO (grupa I)

 15:30 – 17:00, aula, Małgorzata Grzelak

 

SAMOOBRONA

 

 17:00 – 18:30, aula, Karolina Gębicka

 

TANIEC NOWOCZESNY /ZUMBA (Grupa II – uczniowie z Goleniowa)

 

 

16:00 – 17:30, strzelnica KSS „Tarcza” przy ul. Mikołajczyka

Stanisław Bogumił

 

STRZELECTWO (grupa II)

 

 

 

 

Aktywne Formy Turystyki (jeden raz w miesiącu w soboty):

 PROGRAM ZAJĘĆ FAKULTATYWNYCH

Z AKTYWNYCH FORM TURYSTYKI

 

I semestr

Rok Szkolny 2016/2017

Cele i zadania:

 • poznawanie walorów turystyczno-krajoznawczych Goleniowa i jego okolic
 • rozbudzanie potrzeby spędzania „wolnego czasu” w formie turystyki i zajęć
  w terenie
 • hartowanie organizmu w różnych warunkach pogodowych
 • rozbudzanie wrażliwości na piękno środowiska naturalnego
 • docenianie i poznanie turystycznych właściwości regionu, wdrażanie do zachowań ekologicznych
 • integracja grupy poprzez realizację wspólnych zainteresowań
 • współpraca w grupie w zakresie odpowiedzialnościza zdrowie i życie wszystkich uczestników zajęć
 • nabywanie umiejętności bycia kulturalnym turystą

 

Harmonogram i tematyka zajęć:  

17.09.2016 r. (8 godzin)

 •  Rajd pieszy na orientację po okolicach Goleniowa „Goleniów historycznie”

 

15.10.2016 r. (8 godzin)

 • Marsz Nordic Walking – Goleniów/ Marsz Nordic Walking z Wisełki do Międzyzdrojów

 

12.11.2016 r. (8 godzin)

 • „Szlakami Puszczy Bukowej”. Wycieczka krajoznawcza

 

17.12.2016 r. (6 godzin)

 • Wyjazd na basen Aquapark Laguna Gryfice

 

14.01.2017 r. (6 godzin)

 • Wyjście na goleniowskie lodowisko. Gry i zabawy na lodzie.

 

11.02.2017 r. (4 godzin)

 • Spotkanie z przedstawicielami „Towarzystwa Miłośników rzeki Iny i Gowenicy”, spacer krajoznawczy

 

UWAGA! Plan może ulec zmianie w zależności od warunków atmosferycznych.

 

Sposób realizacji zajęć:

-Uczniowie realizują  40 godziny lekcyjne fakultetu w pierwszym semestrze w postaci zajęć blokowych (zajęcia raz w miesiącu – w sobotę!).

- Uczestnicy zobowiązani są do posiadania odzieży i obuwia adekwatnego do warunków pogodowych. Zalecane jest posiadanie prowiantu i napojów.

Uwaga: Koszty udziału w imprezach wyjazdowych, biletów wstępu w miejsca publiczne, opłaty autokaru, opłaty za usługi przewodnika czy wynajęcie sprzętu itp. spoczywają na uczestnikach zajęć.

 

Warunki zaliczenia fakultetu, kryteria ocen:

Ocena z zajęć fakultatywnych łączy frekwencję, aktywność oraz umiejętność wykorzystania wiedzy w działaniu.

 

Kryteria:

- aktywne przygotowanie i uczestnictwo we wszystkich zajęciach – ocena celująca

Nieobecność usprawiedliwiona:

- na jednych zajęciach w semestrze – powoduje otrzymanie co najwyżej oceny bardzo dobrej

- na dwóch zajęciach w semestrze – powoduje otrzymanie co najwyżej oceny dobrej

- nieobecność na trzech zajęciach – powoduje otrzymanie co najwyżej oceny dostatecznej

- nieobecność na czterech zajęciach powoduje otrzymanie co najwyżej oceny dopuszczającej

- nieobecność na powyżej czterech zajęciach powoduje nie zaliczenie zajęć

 

Nieobecność usprawiedliwioną uczeń może odrobić 1 raz w semestrze w postaci dodatkowej pracy zleconej przez nauczyciela. Dopuszcza się zorganizowanie zajęć dodatkowych w celu odrobienia nieobecności (w miarę możliwości czasowych, np.  dodatkową sobotę).

WF w II semestrze 2015/2016

Plan fakultatywnych zajęć wychowania fizycznego

do wyboru przez uczniów klas szóstych i gimnazjalistów

w II semestrze roku szkolnego 2015/2016

 

Poniedziałki

Wtorki

Środy

Czwartki

Piątki

 16:00 – 17:30, hala sportowa ZS nr 1 przy ul. Niepodległości 1, Piotr Hanuszkiewicz

 

AKADEMIA PIŁKARSKA

16:00 – 17:30, hala sportowa ZS nr 1 przy ul. Niepodległości 1, Paulina Michalik

 

SIATKÓWKA

 

15:30 – 17:00, aula, Paulina Michalik

 

TENIS STOŁOWY

 14:30 – 17:00, aula, Karolina Gębicka

 

TANIEC NOWOCZESNY /ZUMBA

 

16:00 – 17:30, hala sportowa ZS nr 1 przy ul. Niepodległości 1, Maciej Pniewski

 

KOSZYKÓWKA

 

15:30 – 17:00, aula, Małgorzata Grzelak

 

SAMOOBRONA

 

 

 

 

Aktywne Formy Turystyki (jeden raz w miesiącu w soboty):

 PROGRAM ZAJĘĆ FAKULTATYWNYCH

Z AKTYWNYCH FORM TURYSTYKI

                                                 

Cele i zadania:

 • poznawanie walorów turystyczno-krajoznawczych Goleniowa i jego okolic
 • rozbudzanie potrzeby spędzania „wolnego czasu” w formie turystyki i zajęć
  w terenie
 • hartowanie organizmu w różnych warunkach pogodowych
 • rozbudzanie wrażliwości na piękno środowiska naturalnego
 • docenianie i poznanie turystycznych właściwości regionu, wdrażanie do zachowań ekologicznych
 • integracja grupy poprzez realizację wspólnych zainteresowań
 • współpraca w grupie w zakresie odpowiedzialnościza zdrowie i życie wszystkich uczestników zajęć
 • nabywanie umiejętności bycia kulturalnym turystą

 

Harmonogram i tematyka zajęć:

 

27.02.2016 r. (4 godziny)

 • Spotkanie z „Towarzystwem Miłośników rzeki Iny i Gowenicy”

 

19.03.2016 r. (8 godzin)

 • Marsz Nordic Walking – Puszcza Bukowa Trasa "Tajemnica jeziora Szmaragdowego"

 

16.04.2016 r. (8 godzin)

 • Wycieczka do Świnoujścia m. in. „Ford Gerharda”

 

14.05.2016 r. (8 godzin)

 • Wycieczka rowerowa po okolicach Goleniowa według planu przygotowanego przez uczniów we współpracy z nauczycielem.

 

18.06.2016 r. (8 godzin)

 • „Dzień sportu” – odrębny harmonogram.

 

Sposób realizacji zajęć:

Uczniowie realizują  36 godziny lekcyjne fakultetu w pierwszym semestrze w postaci zajęć blokowych (zajęcia raz w miesiącu – w sobotę!).

Uwaga: Koszty udziału w imprezach wyjazdowych, biletów wstępu w miejsca publiczne, opłaty autokaru, opłaty za usługi przewodnika czy wynajęcie sprzętu itp. spoczywają na uczestnikach zajęć.

 

Warunki zaliczenia fakultetu, kryteria ocen:

Ocena z zajęć fakultatywnych łączy frekwencję, aktywność oraz umiejętność wykorzystania wiedzy w działaniu.

 

Kryteria:

- aktywne przygotowanie i uczestnictwo we wszystkich zajęciach – ocena celująca

Nieobecność usprawiedliwiona:

- na jednych zajęciach w semestrze – powoduje otrzymanie co najwyżej oceny bardzo dobrej

- na dwóch zajęciach w semestrze – powoduje otrzymanie co najwyżej oceny dobrej

- nieobecność na trzech zajęciach – powoduje otrzymanie co najwyżej oceny dostatecznej

- nieobecność na czterech zajęciach powoduje otrzymanie co najwyżej oceny dopuszczającej

- nieobecność na powyżej czterech zajęciach powoduje nie zaliczenie zajęć

 

Nieobecność usprawiedliwioną uczeń może odrobić 1 raz w semestrze w postaci dodatkowej pracy zleconej przez nauczyciela. Dopuszcza się zorganizowanie zajęć dodatkowych w celu odrobienia nieobecności (w miarę możliwości czasowych, np.  dodatkową sobotę).

Zajęcia fakultatywne wych. fizycznego

Plan fakultatywnych zajęć wychowania fizycznego

do wyboru przez uczniów klas szóstych i gimnazjalistów

w roku szkolnym 2015/2016

 

Poniedziałki

Wtorki

Środy

Czwartki

Piątki

 (14:45 – 16:15, AULA, Miron Starosielec, Brazyliskie jiu-jitsu dla maluchów)

15:45 – 17:15, Szkoła Tańca „Prestige” przy ul. Niepodległości 12, Sylwia Jasińska

 

TANIEC  TOWARZYSKI

15:15 – 16:45, aula, Paulina Michalik

 

TENIS STOŁOWY

 14:25 – 15:55, aula, Katarzyna Dzwonkowska

 

FITNESS

14:25 – 15:55, aula, Katarzyna Dzwonkowska

 

FITNESS

16:00 – 17:30, hala sportowa ZS nr 1 przy ul. Niepodległości 1, Maciej Pniewski

 

KOSZYKÓWKA

 

15:15 – 16:45, aula, Małgorzata Grzelak

 

SAMOOBRONA

 

 

 

 

16:00 – 17:30, hala sportowa ZS nr 1 przy ul. Niepodległości 1, Paulina Michalik

 

SIATKÓWKA

 

 

 

 

 

Aktywne Formy Turystyki (jeden raz w miesiącu w soboty):

 PROGRAM ZAJĘĆ FAKULTATYWNYCH

Z AKTYWNYCH FORM TURYSTYKI

                                                Cele i zadania:

 • poznawanie walorów turystyczno-krajoznawczych Goleniowa i jego okolic
 • rozbudzanie potrzeby spędzania „wolnego czasu” w formie turystyki i zajęć
  w terenie
 • hartowanie organizmu w różnych warunkach pogodowych
 • rozbudzanie wrażliwości na piękno środowiska naturalnego
 • docenianie i poznanie turystycznych właściwości regionu, wdrażanie do zachowań ekologicznych
 • integracja grupy poprzez realizację wspólnych zainteresowań
 • współpraca w grupie w zakresie odpowiedzialnościza zdrowie i życie wszystkich uczestników zajęć
 • nabywanie umiejętności bycia kulturalnym turystą

 

Harmonogram i tematyka zajęć:

19.09.2015 r. (8 godzin)

 • Święto pieczonego ziemniaka. Ognisko.

17.10.2015 r. (8 godzin)

 • Marsz Nordic Walking – Goleniów/ Marsz Nordic Walking z Wisełki do Międzyzdrojów

21.11.2015 r. (8 godzin)

 • Rajd pieszy po okolicach Goleniowa pt: „Złota jesień”.

12.12.2015 r. (6 godzin)

 • Wyjście na goleniowskie lodowisko. Gry i zabawy na lodzie.

UWAGA! Plan może ulec zmianie w zależności od warunków atmosferycznych. Historycznym szlakiem Goleniowa./ Wyjazd na basen

09.01.2016 r. (8 godzin)

 • Wyjazd na basen Aquapark Laguna Gryfice

 

Sposób realizacji zajęć:

Uczniowie realizują  38 godziny lekcyjne fakultetu w pierwszym semestrze w postaci zajęć blokowych (zajęcia raz w miesiącu – w sobotę!).

Uwaga: Koszty udziału w imprezach wyjazdowych, biletów wstępu w miejsca publiczne, opłaty autokaru, opłaty za usługi przewodnika czy wynajęcie sprzętu itp. spoczywają na uczestnikach zajęć.

Ocena z zajęć fakultatywnych łączy frekwencję, aktywność oraz umiejętność wykorzystania wiedzy w działaniu.

Warunki zaliczenia fakultetu, kryteria ocen:

Kryteria:

- aktywne przygotowanie i uczestnictwo we wszystkich zajęciach – ocena celująca

Nieobecność usprawiedliwiona:

- na jednych zajęciach w semestrze – powoduje otrzymanie co najwyżej oceny bardzo dobrej

- na dwóch zajęciach w semestrze – powoduje otrzymanie co najwyżej oceny dobrej

- nieobecność na trzech zajęciach – powoduje otrzymanie co najwyżej oceny dostatecznej

- nieobecność na czterech zajęciach powoduje otrzymanie co najwyżej oceny dopuszczającej

- nieobecność na powyżej czterech zajęciach powoduje niezaliczenie zajęć